APLIKAČNÁ DIVÍZIA

Aplikácie, inými slovami: montáž reklamy

Rebríky a prenosné lešenia máme a to, čo u nás v dielni vyrobíme, samozrejme aj namontujeme na miesto kam to patrí.

Vyrobíme

Namontujeme

Aplikácie, inými slovami: montáž reklamy

Rebríky a prenosné lešenia máme a to, čo u nás v dielni vyrobíme, samozrejme aj namontujeme na miesto kam to patrí.

Vyrobíme

Namontujeme

Ponúkané služby

Polep áut či výkladov je samozrejmosť. Autá spravidla poliepame na našej centrále, kvôli okolitým vplyvom (vlhkosť, prašnosť, osvetlenie), ale pri malých, alebo rezaných polepoch, nie je problém prísť za vami.

Pri polepoch vyžadujeme, aby bolo vozidlo umyté, rovnako pri výkladoch. Odmastenie a prípravu podkladu na lepenie si technici robia sami.

Naši technici sú naozaj šikovní. Vešanie bannerom meshov, či montáž 3D reklamy im ide od ruky a sú hotoví za pár minút.

Pri tomto type aplikácií vyžadujeme pripraviť miesto montáže (priestor na rozbalenie bannerov, prístup).

Odstránenie polepu, demontáž bannerov, či iné práce pri odstraňovaní starších reklamných nosičov, vykonávajú naši technici pomocou špeciálnych chemikálií a náradia.

Aby ste si vedeli svoju novú reklamu lepšie predstaviť, pripravíme pre Vás náhľady a vizualizáciu na základe obhliadky, zmerania a fotografovania priestoru.